Clasificarea produselor şi serviciilor în conformitate cu acordul de la NISA
Clasa 1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură; răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte; compoziţii pentru stingerea incendiilor; preparate pentru călirea şi lipirea metalelor; produse chimice pentru conservarea alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi; răşini naturale în stare brută, metale sub formă de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de dinţi; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru motoare) şi materiale pentru iluminat; lumânări şi fitiluri; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar; produse sanitare de uz medical; substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi; produse pentru distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 6 Metale comune şi aliajele acestora; materiale de construcţii metalice; construcţii metalice transportabile; materiale metalice pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; fierărie, articole mici din metal; ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice cuprinse în alte clase; minereuri; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor pentru vehicule terestre); unelte agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; maşini automate pentru vânzare; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic, topografic, pentru fotografie, cinematografie, optică, cântărire, măsurare, semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi magnetice de înregistrare, discuri acustice; mecanisme pentru aparate care funcţionează cu fise; case de marcat, maşini de calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi calculatoare; echipament pentru stingerea incendiilor; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 10 Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, stomatologice şi de uz veterinar, membre, ochi şi dinţi artificiali; articole ortopedice, material de sutură; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 11 Aparate de iluminat, de încălzire, de producere a aburului, de gătit, frigorifice, de uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în aer sau pe apă; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 13 Arme de foc; muniţie şi proiectile; explozivi; artificii; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora, produse din/sau placate cu metale preţioase, care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii, pietre preţioase; ceasuri; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 15 Instrumente musicale; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 16 Hârtie, carton şi produse din aceste materiale neincluse în alte clase; tipărituri; articole de legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişi; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului); material didactic sau pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în alte clase); caractere tipografice; forme de tipar; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest,mică şi produse din aceste materiale, care nu sunt incluse în alte clase; materiale plastice extrudate; materiale de etanşare, de umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile nemetalice; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste materiale neincluse în alte clase; piei de animale; geamantane şi valize; umbrele şi bastoane; bice şi articole de şelărie; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 19 Materiale de construcţii nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţii; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente (cu excepţia celor din metal); toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn (neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau material plastic; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale pentru perii; materiale de curăţare; lână metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite in construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte clase; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci (neincluse în alte clase); materiale de umplutură (cu excepţia cauciucului şi a materialelor plastice); materiale textile fibroase brute; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 23 Fire de uz textil; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte clase; cuverturi de pat şi de masă; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole pentru acoperirea capului; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi; nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie; flori artificiale; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui din material textil; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi; ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente; gheaţă; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 31 Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, neincluse în alte clase; animale vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori naturale; mâncare pentru animale; malţ; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe; siropuri şi alte produse pentru prepararea băuturilor; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii); toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 35 Publicitate; conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări de birou; toate serviciile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 36 Asigurări; afaceri financiare, monetare, imobiliare; toate serviciile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 37 Construcţii, reparaţii, instalaţii; toate serviciile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 38 Telecomunicaţii; toate serviciile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 39 Transport; ambalare şi depozitare a mărfurilor; organizare de călătorii; toate serviciile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 40 Prelucrarea materialelor; toate serviciile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale; toate serviciile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei precum cercetarea şi proiectarea aferentă; servicii de analiză şi cercetare industrială; proiectare şi dezvoltare hardware şi software; toate serviciile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 43 Restaurante şi cazare temporară; toate serviciile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 44 Servicii medicale; servicii veterinare; servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru oameni sau pentru animale; servicii din agricultură, horticultură şi silvicultură; toate serviciile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 45 Servicii juridice; servicii de securitate pentru protecţia bunurilor şi persoanelor; servicii personale şi sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor nevoi individuale; toate serviciile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.